Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie partnerów w Lizbonie nie odbyło się we wcześniej ustalonym terminie. Mimo to partnerzy nadal ciężko...
W dniach 21–22 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie na Malcie. University of Malta (Edward de Bono Institute)...