ŁUKASIEWICZ  - Instytut Technologii Eksploatacji (koordynator projektu)

Instytut koncentruje się w szczególności na realizacji podstawowych, stosowanych, eksperymentalnych i wdrożeniowych badań w 11 głównych obszarach tematycznych, w tym badaniach systemowych, innowacji i transferze wiedzy, inżynierii powierzchni, edukacji i szkoleniu zawodowym, mechatronice, produkcji prototypowej i eksperymentalnej, systemach kontroli, technologiach informatycznych, technologiach środowiskowych, technologiach tekstylnych oraz trybologii. Instytut dysponuje również własnym wydawnictwem, które oferuje m.in. usługi edytorskie i drukarskie.

www.itee.lukasiewicz.gov.pl

 


 

Uniwersytet Maltański

Uniwersytet Maltański ma swoje początki już w 1592 roku, kiedy jezuici założyli Collegium Melitense. Kolegium otrzymało status uniwersytetu w 1769 r. Obecnie na uniwersytecie studiuje 10 000 studentów, w tym ponad 750 z zagranicy (z prawie 80 różnych krajów). Instytut im. Edwarda de Bono (The Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking) został utworzony na Uniwersytecie Maltańskim we współpracy z profesorem Edwardem de Bono w 1992 roku. Przez lata Instytut poszerzał i dywersyfikował swoją działalność, a jego obecna oferta obejmuje – obok studiów magisterskich i doktoranckich – także kursy i wydarzenia edukacyjne skierowane również do osób spoza grona studentów i środowiska akademickiego, w tym m.in. kursy z kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości. Kluczowe obszary tematyczne, na których koncentruje się Instytut, to kreatywność (generowanie pomysłów), zarządzanie innowacjami, przedsiębiorczość oraz prognozowanie.

um.edu.mt/create

 


  

Institute for Entrepreneurship Development 

The Institute of Entrepreneurship Development (Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości) to organizacja badawcza założona w 2005 roku, której celem jest promowanie przedsiębiorczości. Instytut skupia się na realizacji projektów w ramach najbardziej wpływowych i przełomowych programów w Europie, takich jak HORYZONT 2020 czy ERASMUS +.

https://ied.eu/

 


  

  

Factor Social

Factor Social (FS) to powstałe w 2004 r. dynamiczne przedsiębiorstwo specjalizujące się w łączeniu informacji z zakresu edukacji, inżynierii i fizyki z wiedzą psychologiczną i naukami społecznymi w celu opracowania i wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. Firma oferuje przedsiębiorcom różne rodzaje wsparcia, w tym m.in. w zakresie prostej oceny systemów, jak i oceny złożonych problemów społecznych w skali globalnej. Firma ma doświadczenie w pracy w wielu sektorach na całym świecie, w tym w koordynowaniu projektów finansowanych przez Unię Europejską. Jako certyfikowana firma szkoleniowa FS dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie opracowywania i wdrażania szkoleń, w szczególności w obszarze przedsiębiorczości i zatrudnienia, oraz zarządzania nimi.

www.factorsocial.pt

 


   

University “Dunarea de Jos” of Galati 

University Dunarea de Jos of Galati w Rumunii (UDJG) jest instytucją szkolnictwa wyższego, najważniejszą w południowo-wschodnim regionie kraju. UDJG w ramach 15 wydziałów oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie z obszaru inżynierii, ekonomii oraz nauk społecznych, w których obecnie bierze udział 15 000 studentów. Działalność badawczo-rozwojowa ma istotne znaczenie dla UDJG, a dzięki rozbudowanym partnerstwom uniwersytetowi udało się przystąpić do wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Jednostką uczestnicząca w realizacji projektu ProBM 2 jest Wydział Informatyki Katedry Automatyki, Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej (FACIEE). Główne kierunki programów badawczo-rozwojowych, które wydział prowadzi dotyczą uczenia się wspomaganego technologią (TEL), sztucznej inteligencji oraz kreatywnej współpracy.

www.ugal.ro

 


   

Training 2000

TRAINING 2000 to organizacja zajmująca się kształceniem i szkoleniem osób dorosłych, która została założona w 1992 roku. Organizacja ma doświadczenie w kształceniu i szkoleniu, a także w realizacji prac badawczych oraz rozwoju nowych metodyk. TRAINING 2000 prowadzi badania i rozwija innowacyjne materiały szkoleniowe w zakresie szkolenia trenerów, integracji migrantów, zagrożeń kulturowych w pracy, świadomości kulturowej, szkolenia młodzieży i seniorów, praktyk dla młodzieży, uczenia się w miejscu pracy oraz walidacji kompetencji dorosłych.

www.training2000.it

 

  


 

University of Applied Sciences of Southern Switzerland, SUPSI – Department of Economics, Health and Social Sciences, DEASS (Partner Stowarzyszony)

DEASS to Wydział Nauk Ekonomicznych, Zdrowia i Nauk Społecznych Uniwersytetu Nauk Stosowanych Południowej Szwajcarii (SUPSI). Dzięki integracji trzech sektorów (ekonomia biznesu, opieka społeczna i opieka zdrowotna) prowadzone na wydziale prace są lepiej dostosowane na potrzeby analizy i rozwiązywania złożonych problemów współczesnego świata, w tym problemów zdrowotnych, gospodarczych i społecznych w Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i potrzeb szwajcarskich obywateli, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji publicznych. Wydział dysponuje również rozbudowaną siecią kontaktów w kraju i za granicą, co pozwala lepiej zrozumieć i zinterpretować potrzeby edukacyjne oraz zachodzące transformacje w kontekście gospodarczym i społecznym. DEASS to obecnie największy wydział SUPSI. DEASS realizuje około 70 projektów badawczych (na poziomie krajowym oraz międzynarodowym), a strategiczne osie zainteresowań oraz partnerstwa projektowe rozwijane są głównie na podstawie badań nad rozwojem obszarów miejskich i transformacji na rynku pracy, innowacji dydaktycznych w kształceniu zawodowym oraz profilami kompetencji branżowych.

www.supsi.ch