ŁUKASIEWICZ Ερευνητικό Δίκτυο - Ινστιτούτο για βιώσιμες τεχνολογίες (συντονιστής έργου)

Το Ινστιτούτο εστιάζει κυρίως στην πραγματοποίηση βασικών, εφαρμοσμένων, πειραματικών  ερευνών σε 11 βασικούς θεματικούς τομείς, όπως η έρευνα συστημάτων, η καινοτομία και η μεταφορά γνώσεων, η επιφανειακή μηχανική, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η μηχανική, το πρωτότυπο και η πειραματική παραγωγή, , περιβαλλοντικές τεχνολογίες, κλωστοϋφαντουργικές τεχνολογίες. Το Ινστιτούτο διαθέτει το δικό του εκδοτικό τμήμα το οποίο προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας, έκδοσης και εκτύπωσης.

http://www.itee.lukasiewicz.gov.pl

 


 

Πανεπιστήμιο της Μάλτας

To Πανεπιστήμιο της Μάλτας προέρχεται από την ίδρυση του Collegium Melitense από τους Ιησουίτες το 1592. Το κολλέγιο ανήλθε σε καθεστώς Πανεπιστημίου το 1769. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 10.000 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων 750 ξένων ή φοιτητών ανταλλαγών από 80 διαφορετικές χώρες που ακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα μερικής ή πλήρης φοίτησης. Το Ινστιτούτο «Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking» δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας σε συνεργασία με τον καθηγητή Edward de Bono το 1992. Με το πέρασμα του χρόνου το Ινστιτούτο έχει επεκτείνει και διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές του και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εκδηλώσεις στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, όσο και στο ευρύ κοινό. Προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ένα Δίπλωμα στη Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και ένα Διδακτορικό από ερευνητικό πρόγραμμα. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζει το Ινστιτούτο είναι η δημιουργικότητα (δημιουργία ιδεών), η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.

um.edu.mt/create

 


  

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο επιρροή και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +

https://ied.eu/

 


  

  

Factor Social

Η Factor Social (FS) είναι μια δυναμική ΜΜΕ που ειδικεύεται στη χρήση Ψυχολογίας ως λύση σε διάφορα προβλήματα και πλαίσια. Ιδρύθηκε το 2004 έχοντας δεδομένα στην εκπαίδευση, τη μηχανική και τη φυσική επιστήμη με ψυχολογικές και κοινωνικές επιστήμες για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων. Έχουμε παρέμβει σε πολύ διαφορετικά σύνολα που κυμαίνονται από την απλή αξιολόγηση των συστημάτων σε σύνθετα κοινωνικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε πολλούς τομείς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πιστοποιημένη εταιρεία στον τομέα της κατάρτισης, η FS έχει εμπειρία στη διαχείριση της κατάρτισης, τη δημιουργία και την εφαρμογή. Η ομάδα της FS έχει εμπειρία στη δημιουργία και διδασκαλία της κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

www.factorsocial.pt

 


   

University “Dunarea de Jos” του Γαλατσίου

Το Πανεπιστήμιο Dunarea de Jos του Γλατσίου της Ρουμανίας (UDJG) είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το σημαντικότερο στην Νοτιοανατολική Περιφέρεια της χώρας. Το UDJG προσφέρει προγράμματα σπουδών από πτυχίο σε διδακτορικό στη μηχανική, οικονομία και κοινωνικές επιστήμες μέσω δεκαπέντε σχολών που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για πάνω από 15.000 εγγεγραμμένους φοιτητές. Οι δραστηριότητες Ε & Α είναι θεμελιώδεις για το UDJG και πολλές συνεργασίες κατέστησαν δυνατή τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε πολλά εθνικά και διεθνή σχέδια Ε & Α. Το Πανεπιστήμιο "Dunarea de Jos" του Γαλατίου θα συμμετάσχει στο τρέχον έργο μέσω του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Αυτοματισμού, Πληροφορικής, Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (FACIEE). Οι κύριες κατευθύνσεις των προγραμμάτων Ε & Α σε αυτό το τμήμα είναι η τεχνολογία-ενισχυμένη μάθηση (TEL), η τεχνητή νοημοσύνη και η συνεργατική δημιουργικότητα.

www.ugal.ro

 


   

Training 2000

Ο Training 2000 είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, που ιδρύθηκε το 1992. Ο οργανισμός έχει εμπειρία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στην εκπαίδευση. Ο οργανισμός Training 2000 έχει καλύψει την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού στους τομείς της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της ενσωμάτωσης των μεταναστών, των πολιτιστικών κινδύνων στην εργασία και της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης των νέων και των ηλικιωμένων, της μαθητείας για τους νέους, της μάθησης με βάση την εργασία στις επιχειρήσεις και της επικύρωσης των ικανοτήτων των ενηλίκων

www.training2000.it

 

  


 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νότιας Ελβετίας, SUPSI - Τμήμα Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών, DEASS (Associated Partner)

Tο DEASS είναι μέρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότιας Ελβετίας - SUPSI.Η ενσωμάτωση τριών τομέων (οικονομική, κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη) επέτρεψε στο Τμήμα να θέσει το έργο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των σύνθετων προβλημάτων του σήμερα, εφαρμόζοντας ένα φάσμα ικανοτήτων που ποικίλουν ως προς το θέμα αλλά έχουν ιστορικά δείξει μια φυσική τάση προς την ολοκλήρωση. Το Τμήμα στοχεύει επίσης στην εκτέλεση των τριών εντολών του (πανεπιστημιακή εκπαίδευση πρώτου και δευτέρου επιπέδου, συνεχής εκπαίδευση και έρευνα) προκειμένου να παράσχει συγκεκριμένη συμβολή στην ερμηνεία των θεμάτων υγείας, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελβετία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προκλήσεις και τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων και των δημόσιων φορέων στην επικράτεια. Το Τμήμα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο επαφών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ικανότητα για εποικοδομητική συζήτηση με όλους τους συνομιλητές τυ επιτρέπει να κατανοεί και να ερμηνεύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και μετασχηματισμούς στο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το DEASS είναι επί του παρόντος το μεγαλύτερο Τμήμα SUPSI όσον αφορά τους αριθμούς σπουδαστών που εγγράφονται στα προγράμματα σπουδών του Bachelor, Master και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.  Επί του παρόντος, το SUPSI-DEASS αναπτύσσει περίπου 70 ενεργά ερευνητικά έργα (σε CH, εντολές, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) και αναπτύσσει τους κύριους στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος και την εταιρική σχέση με τα προγράμματα: ιθαγένεια, μελέτες αστικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού εργασίας, διδακτικές καινοτομίες στην επαγγελματική κατάρτιση και τομεακά επαγγελματικά προφίλ και ικανότητες 

www.supsi.ch