ŁUKASIEWICZ Research Network -  Institutul pentru tehnologii durabile (coordonator de proiect)

Institutul este axat în special pe realizarea cercetărilor de bază, aplicate, experimentale și de implementare în 11 domenii tematice principale, inclusiv cercetarea sistemelor, inovarea și transferul de cunoștințe, inginerie, educație și formare profesională, mecatronică, prototipuri și producție experimentală, sisteme de control, tehnologii informaționale , tehnologii de mediu, tehnologii textile și tribologie. Institutul are propria sa editură care oferă servicii de editare, publicare și tipărire.

http://www.itee.lukasiewicz.gov.pl

 


 

Universitatea din Malta

Universitatea de Malta își are originile odată cu fondarea Collegium Melitense de către iezuiți în 1592. Colegiul a fost ridicat la statutul de universitate în 1769. Universitatea are peste 10.000 de studenți, inclusiv peste 750 de studenți străini din aproape 80 de țări diferite, oferă cursuri cu normă întreagă sau part-time și diplome. Institutul Edward de Bono pentru Proiectarea și Dezvoltarea Gândirii a fost înființat la Universitatea din Malta în colaborare cu profesorul Edward de Bono în 1992. De-a lungul anilor, Institutul și-a extins și diversificat activitățile și oferă o gamă largă de cursuri și evenimente destinate studenților universitari și publicului larg. Acestea includ un program de masterat, o diplomă în creativitate, inovație și antreprenoriat și un program de doctorat de cercetare. Domeniile cheie pe care Institutul se concentrează sunt creativitatea (generarea de idei), managementul inovării, spiritul antreprenorial și predicții.

um.edu.mt/create

 


 

Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

TInstitutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este o organizație de cercetare înființată în 2005, axată pe promovarea antreprenoriatului pentru toată lumea. Activitatea principală a organizației este punerea în aplicare a proiectelor în cadrul unora dintre cele mai influente și dezvoltatoare programe europene precum HORIZON 2020 și ERASMUS +.

https://ied.eu/

 


 

 

Factor Social

Factor Social (FS) is a dynamic SME specialized in using Psychology as a solution in different problems and contexts. Founded in 2004 FS crosses data in education, engineering and physical science with psychological, and social science knowledge to develop and implement sustainable solutions. We have intervene in very different sets ranging from simple evaluation of systems to complex societal problems on a global scale. The company has experience working in multiple sectors, across the globe, including coordinating European Union funded projects projects. As a certified company on training, FS has expertise in training management, creation and implementation. FS team has experience in creating and lecturing entrepreneurship and employment trainings.

www.factorsocial.pt

 


  

Universitatea "Dunărea de Jos" - Galați

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (UDJG) este o instituție de învățământ superior, cea mai importantă din Regiunea de Sud-Est a țării. UDJG oferă programe de studiu de la licență până la doctorat în inginerie, economie și științe sociale prin cincisprezece facultăți care asigură o gamă largă de programe de licență și masterat pentru peste 15.000 de studenți. Activitățile de cercetare și dezvoltare sunt fundamentale la UDJG, iar un număr mare de parteneriate au făcut posibilă participarea Universității la multe proiecte naționale și internaționale de cercetare și dezvoltare. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va participa la proiectul curent prin Departamentul de Informatică al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Principalele direcții ale programelor de cercetare și dezvoltare din acest departament sunt învățarea folosind tehnologia (TEL), inteligența artificială și creativitatea colaborativă.

www.ugal.ro

 


 

Training 2000

TRAINING 2000 este o organizație de formare a adulților, fondată în 1992. Organizația are experiență în educație și formare profesională și în cercetarea și dezvoltarea de noi metodologii de formare. TRAINING 2000 s-a ocupat cu cercetarea și dezvoltarea de materiale de instruire inovatoare în domeniile de formare a formatorilor, integrarea migranților, riscuri culturale la locul de muncă și conștientizare culturală, formarea TINERETULUI și a persoanelor în vârstă, ucenicie pentru tineri, învățare bazată pe muncă în companii și validarea competențele adulților.

www.training2000.it

 

 

 

 


 

 

University of Applied Sciences of Southern Switzerland, SUPSI – Department of Economics, Health and Social Sciences, DEASS (Associated Partner)

The DEASS is the Department of economics, health and social sciences of University of applied sciences of Southern Switzerland - SUPSI.

Integrating three sectors (business economics, social and health care) under one roof allowed the Department to set itself the objective of tackling the complex problems of today’s world more effectively, implementing a range of competences that vary in terms of subject area but that have historically displayed a natural tendency toward integration.

The Department also aims to execute its three mandates (first- and second-level university education, continuing education and research) in order to provide specific input to the interpretation of health, economic and social policy issues in Switzerland, focusing particularly on the challenges and needs of citizens, businesses, organisations and public institutions in the territory.

The Department has a strong network of contacts at both the national and international levels. The capacity for constructive discussion with all the interlocutors allows it to understand and interpret the educational needs and the transformations under way in the reference economic and social context.

The DEASS is currently the largest SUPSI Department in terms of student numbers enrolled on bachelor’s, master’s and continuing education programmes.

Actually SUPSI-DEASS has about 70 research projects active (at CH, mandates, EU and international level) and the main strategic axes of interest and project partnership are developed upon: citizenship, urban development studies and labour transformation; didactic innovations in vocational training and sectoral professional profiles and competences

www.supsi.ch