CONTEXT

Ideea proiectului ProBM 2 a venit din faptul că în fiecare an se creează tot mai multe companii, dar mai puțin de 40% dintre ele supraviețuiesc în primii 5 ani. Problema principală este că mulți viitori antreprenori nu apreciază puterea modelelor de afaceri și par să nu acorde suficientă atenție acestei etape la crearea companiei.

În ultimii ani, piețele europene și mondiale au suferit schimbări semnificative și bruște din cauza diferitelor procese, de exemplu, globalizarea, integrarea europeană, dezvoltarea TIC și criza economică globală. Toate aceste elemente impun companiilor să își schimbe strategiile de afaceri și modelele de afaceri pentru a lupta împotriva provocărilor impuse de concurența globală. Această schimbare devine și mai necesară atunci când este vorba de  întreprinderile mici și mijlocii, deoarece acestea sunt mai expuse pierderii de competitivitate care rezultă din schimbările pieței. Interacțiunile dintre companii și alți actori de pe piață sunt considerate ca factori cheie în dezvoltarea afacerilor de succes (Mele, Russo-Spena & Colurcio, 2010) și pentru a evidenția aceste elemente este importantă folosirea unui model clar pentru a defini o strategie corectă.

Proiectul ProBM 2 este o continuare a proiectului ProBM „Înțelegerea și dezvoltarea modelelor de afaceri” (ERASMUS+), în care partenerii au dezvoltat un compendiu, simplu și util, de modele de afaceri pentru antreprenorii prezenți sau viitori.

Acest compendiu constitue o bază excelentă pentru pregătirea unei oferte educaționale sub forma unui program de formare (on-line și off-line) pentru formatorii și furnizorii de instruire pentru adulți, care ar putea fi implicați în pregătirea antreprenorilor și a altor adulți interesați să își extindă cunoștințele și abilitățile în domeniul modelelor de afaceri.


OBIECTIVE

Obiectivul principal al proiectului ProBM 2 este creșterea competențelor și cunoștințelor formatorilor și a furnizorilor de instruire în predarea modelelor de afaceri. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor contribui direct la proiectarea și utilizarea în practică a unui model de afaceri de către beneficiari (adulți care doresc să deschidă sau au deja o afacere).


PARTICIPANTS

Grupul țintă include formatori pentru adulți și furnizori de formare profesională interesați să predea modelele de afaceri pentru companii unor beneficiari (actualilor sau viitorilor antreprenori sau altor adulți), care doresc să-și extindă cunoștințele și abilitățile despre modelele de afaceri.