1. Analiza studiów przypadków dotyczących projektowania i wdrażania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach wybranych przez poszczególnych partnerów (8 studiów przypadków w każdym kraju).

 2. Program szkolenia w zakresie modeli biznesowych.

 3. Przewodnik metodologiczny dla edukatorów osób dorosłych.

 4. Platforma e-learningowa z treścią opracowanego programu szkoleniowego.