1. Analiza studiów przypadków dotyczących projektowania i wdrażania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach wybranych przez poszczególnych partnerów (8 studiów przypadków w każdym kraju).

2. Przewodnik metodologiczny dla trenerów osób dorosłych

3. Platforma e-learningowa z treścią opracowanego programu szkoleniowego https://probm2.cti.ugal.ro/site/pl/. 

4. Kalkulator finansowy - https://probm2.cti.ugal.ro/site/pl/financial-calculator/

5. Model biznesowy - edytor - https://probm2.cti.ugal.ro/site/pl/bmc-editor/

6. Platforma moodle do kształcenia osób dorosłych - https://probm2-edu.cti.ugal.ro/login/index.php

 Wszystkie opracowane materiały mają charakter dostępnych zasobów edukacyjnych