Projekt „Porozumění a sestavení byznys modelů (ProBM)” je realizován v rámci programu Erasmus+, Strategické partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe. Cílem je vytvořit kompendium orientované na byznys modely. Projekt zahrnuje partnery z pěti zemí. Bude zahájen v září 2016 a potrvá dva roky.

 

1

 


2