Pro šíření informací o projektu navrhli partneři následující nástroje:

  • logo projektu

  • webové stránky projektu

  • prezentace projektu na webových stránkách partnerských organizací

  • sociální média (Facebook)

  • leták

  • zveřejnění článků o projektu ProBM


 Výstupy projektu budou šířeny prostřednictvím následujících aktivit:

  • porady zaměstnanců

  • konference na národní a mezinárodní úrovni

  • setkání s podnikatelským sektorem