Člani partnerstva so predlagali naslednja orodja za diseminacijo projekta:

 • Logotip projekta.

 • Spletna stran projekta

 • Povezava spletne strani projekta s spletnimi stranmi organizacij, ki sodelujejo v projektu.

 • Objava člankov o ProBM projektu

 • Družbeni mediji (Facebook)

 • Letak projekta

   


Za disemicaijo porjekta se načrtujejo razni dogodki:

 • Sestanki osebja

 • Konference na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 • Sestanki s podjetji