Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (Poljska) www.itee.radom.pl – koordinator projekta – javna raziskovalna organizacija, ki ima sedež v največji in najhitreje razvijajoči se regiji na Poljskem – Mazoviji. Nekatere od mnogih vrlin inštituta na področju poljskega in mednarodnega raziskovalnega sektorja so naslednje: širok spekter strokovnega znanja; izkušena vodstvena ekipa; kompetentno in predano osebje, priznani znanstveni dosežki, interdisciplinarnost raziskav in infrastruktura svetovnega formata.

Inštitut v glavnem izvaja osnovne in uporabne raziskave na področju strojne konstrukcije in vzdrževanja, inženirstvo materialov in proizvodnih tehnologij. Inštitut se osredotoča na 8 domen:

 • Kontrolni sistemi;

 • Okoljske tehnologije;

 • Industrijske biotehnologije;

 • Informacijske tehnologije;

 • Mehatronika;

 • Prototipska in eksperimentalna produkcija;

 • Površinsko inženirstvo in

 • Tribologija

Inštitut sodeluje znotraj naslednjih mrež: Poljska in evropska mreža za modularno izobraževanje, Evropska mreža za reference in strokovno znanje (Refernet), Zvezo za raziskavo izobraževanja, Evropsko zvezo za izobraževanje odraslih (EAEA) in Zvezo za raziskavo izobraževanja in Mrežo i-Lab uporabnikov (i-Lab Net). Sodelovanje v teh zvezah je pripomoglo k izvedbi nacionalnih in mednarodnih projektov, kot so Leonardo da Vinci, Grundtvig, COST, Jean Monnet, EQUAL in Erasmus+.


Training 2000 (Italija) www.training2000.it - a VET (organizacija za poklic, izobraževanje in usposabljanje) organizacija, certificirana v italijanski regiji Marche z izkušnjami na področju izobraževanja in usposabljanja v različnih sektorjih. Na evropskem nivoju Training 2000 sodeluje pri raziskavi in razvoju novih metodologij na področju usposabljanja (kombinirano učenje) znotraj neprekinjenega usposabljanja in izobraževanja odraslih. Training 2000 je bil vključen v več mednarodnih projektov (LLP in ERASMUS+) s partnerji iz večine evropskih držav, v katerih so izvedli tečaje za učitelje in usposabljanja za projektno vodenje, e-učenje za majhna in srednje velika podjetja, podjetništvo in simulirana podjetja.

Training 2000 konstantno podpira podjetja pri iskanju novih orodij in vitov za usposabljanje in poslovne namene. Organizacija je del velike mreže majhnih in srednje velikih podjetij na regionalnem in nacionalnem nivoju. Training 200 konstantno promovira usposabljanje odraslih v regiji za pripravništvo, usposabljanja znotraj podjetij in podjetništvo.  

 


Ljudska Univerza, Zavod za Izobraževanje in Kulturo, Rogaška Slatina (Slovenija) www.lu-rogaska.si - neprofitna organizacija za izobraževanje in usposabljanje odraslih, aktivna na lokalnem in širšem območju že od leta 1959. V tem času organizacija nudi svojim slušateljem 12 formalnih izobraževalnih programov za srednje in poklicno usposabljanje (kuharstvo, strežba, prodajalec, ekonomija, predšolska vzgoja, turizem). Organizacija nudi tudi številne izobraževalne programe gleda na potrebe in želje odrasle populacije za nadaljnje usposabljanje in izobraževanje. Neformalno izobraževanje pokriva različne seminarje, tečaje, predavanja, literarne večere in podobno. Univerza nudi tudi druge oblike usposabljanja, kot so programi za osebnostno rast, različne delavnice, tečaji računalništva za brezposelne in starejše, jezikovne tečaje, računalniške tečaje, tečaje za računovodje ter razne programe za skupine odraslih, ki so prikrajšane na področju izobraževanja in didaktike, kot so migranti, brezposelni in tujci. Ljudska univerza nudi tudi 19 programov Nacionalne poklicne kvalifikacije, organizira pa tudi razne tečaje za brezposelne. V sklopu organizacije deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki nudi številne aktivnosti odraslim nad 55. Od leta 2011 je organizacija aktivna in si pridobiva izkušnje v Grundtvig projektih, projektih Comenius Regio partnerstva, IPA projektu ter mnogih Erasmus+ projektih.  

 


 Institute of Entrepreneurship Development (Grčija) www.entre.gr - grška nevladna organizacija, ki skrbi za promocijo inovacij ter krepitvi podjetništva. Odkar je bil leta 2005 inštitut ustanovljen, je orientiran v tej smeri in je izvedel številne aktivnosti in iniciative, ki so pripomogle, da je inštitut postal visoko specializirana organizacija na naslednjih strokovnih področjih:

 • Podjetništvo (inovacija, redno svetovanje, podpora in strateška vizija, kar vse vodi h krepitvi podjetniškega duha).

 • Izobraževanje in usposabljanje (diagnosticiranje potreb posameznikov in skupin na področju izobraževanja in usposabljanja, razvoj kurikuluma za usposabljanje in izvedba prilagojenih tečajev usposabljanja).

 • Zaposlovanje in socialna vključenost (identificiranje lukenj v spretnostih, kultiviranje potrebnih veščin in spretnosti za uspešno vključitev na trg dela, razvoj profesionalnih profilov, investiranje v obširno karierno svetovanje in vseživljenjsko svetovanje).

 • Regionalni razvoj (ukrepi, usmerjeni na lokalni in regionalni razvoj s pomočjo načrtovanja virov, ki so na voljo, in maksimiranju njihovih potencialov).

 • E-učenje (učni načrt in razvoj, spletne aplikacije, po meri narejene učne rešitve, umeščanje izobraževanja in usposabljanje v virtualno okolje).

 • Mladi (lažje vključevanje mladine in njihovo sodelovanje v vseh stopnjah življenja).

 • Majhna in srednje velika podjetja (pomoč pri zagonu podjetij, zanesljivo poslovno vodenje skozi vse stopnje vodenja in po meri narejene rešitve usposabljanja, ki izboljšajo uspešnost in potencial majhnih in srednje velikih podjetij.

Institute of Entrepreneurship Development nudi svojim ciljnim skupinam naslednje integrirane in po meri narejene storitve:

 • Poslovno svetovanje & podpora.

 • Izboljšava in certifikacija profesionalnih veščin.

 • Organizacijska podpora & proizvodnja in prenos inovacij in znanja.

 • Načrtovanje, prijava in vodenje projektov.

 • Informacijsko tehnološke aplikacije za lajšanje učnih in podjetniških procesov.


GLAFKA s.r.o. (Češka) www.glafka.cz - organizacija se osredotoča na prenos znanja in inovacij na področju vseživljenjskega in nadaljnjega učenja, trga dela in podjetništva, učnih metod in tehnologij ter metod in tehnologij na področju usposabljanja. GLAFKA se močno osredotoča na opolnomočenje ranljivih skupin, vključno z osebami nad 50 let, NEET generacijo oz. generacijo izgubljenih, žensk po materinskem dopusti in handikapiranimi osebami. Ena izmed glavnih ciljev organizacije je povečati zaposljivost ciljnih skupin skozi oseben in poklicni razvoj, okrepiti sodelovanje med šolami in potencialnimi bodočimi delodajalci, zakrpati razpoke med generacijami, spoli in narodi, kot tudi sodelovanje pri okolje prijaznim aktivnostih in aktivnostih za obstojen razvoj.

GLAFKA je tudi članica kontaktne mreže, ki pokriva različna področja, kot so centri za usposabljanje, šole, zveze majhnih in srednje velikih podjetij, nevladne organizacije, delovni in družabni centri, zavodi za zaposlovanje, občine, skupine podjetnikov in podobno.