Ozadje

Pomemben element pri ustanavljanju novega podjetja je poslovni model, ki je v modernih časih hitrih tehnoloških, ekonomskih, tržnih in družbenih sprememb predpogoj za uspešnost podjetja. Žal pa ni veliko bodočih podjetnikov, ki bo prepoznavali moč poslovnih modelov in ne posvečajo dovolj pozornosti tej fazi ustanavljanja podjetja. Ocene kažejo, da je procent ljudi, ki imajo željo po samozaposlitvi, še vedno krepko manjši kot v Združenih državah in na Kitajskem (Evropska komisija, 2013) in le 50% novoustanovljenih podjetij preživi prvih pet let (EIM Business and Policy Research, 2011). Najpogostejši razlog za to, poleg premajhnega financiranja in podpore, je odsotnost dobro oblikovanega poslovnega modela ali vztrajanje pri istem modelu predolgo, kar onemogoča prilagajanje spremembam, ki prihajajo skupaj z globalizacijo trga. Zato je pomembno bodočim podjetnikom dati na voljo preprost in koristen kompendij poslovnih modelov.


 Cilji

ProBM projekt želi ustvariti skupno podlago za izmenjavo izkušenj in znanja med različnimi tipi organizacij, ki so povezane z izobraževanjem odraslih in izobraževanjem na področju podjetništva ter razviti mrežo mednarodnega sodelovanja. Projekt se osredotoča na izobraževanje na področju podjetništva in se na ta način osredotoča na eno od osmih ključnih kompetenc, ki so navedene v Priporočilu Evropskega sveta št. 2006/962/EC, in sicer pomen iniciative ter podjetništva. Cilji projekta so analiza dejanskega znanja in spretnosti odraslih na področju oblikovanja poslovnih modelov in njihovi implementaciji, učenje iz izkušenj in dobrih praks iz partnerskih držav in oblikovanje kompendija, ki bo v pomoč bodočim podjetnikom.


  Ciljne skupine

• Odrasli, ki želijo ustanoviti svoje podjetje.

• Brezposelni, ki se zanimajo za ustanovitev svojega podjetja.

• Odrasli, ki že imajo svoje podjetje in bi želeli razširiti svoje znanje in veščine na področju poslovnih modelov.