Λογική

Ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής έναρξης είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή των γρήγορων ρυθμών των τεχνολογικών, οικονομικών, αγοραστικών και κοινωνικών αλλαγών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Δυστυχώς, δεν είναι πολλοί επιχειρηματίες που να συνειδητοποιούν τη δύναμη των επιχειρηματικών μοντέλων και δεν φαίνεται να δίνουν αρκετή προσοχή σε αυτό το στάδιο της δημιουργίας της εταιρείας. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των ατόμων, που επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο στην Ευρώπη από ότι στις ΗΠΑ και την Κίνα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), και μόνο το 50% των ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων επιβιώνουν τα πρώτα πέντε έτη (EIM Business and Policy Research, 2011). Μια συχνή αιτία για αυτό, εκτός από την ανεπαρκή χρηματοδότηση και στήριξη, είναι η έλλειψη ενός καλά σχεδιασμένου επιχειρηματικού μοντέλου, ή η προσκόλληση στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο για πάρα πολύ καιρό, γεγονός που καθιστά αδύνατο την προσαρμογή στις αλλαγές που δημιουργούνται με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εφοδιαστούν οι μελλοντικοί επιχειρηματίες μία εύκολη και χρήσιμη σύνοψη επιχειρηματικών μοντέλων.

  Στόχοι

Το έργο ProBM προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κοινό έδαφος για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των διάφορων τύπων οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξει ένα δίκτυο για διακρατική συνεργασία. Το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, και ως εκ τούτου αντιμετωπίζει μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες, όπως ορίζεται στην Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου νο.2006/962 / ΕΚ, δηλαδή την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας. Ο στόχος του έργου είναι να αναλύσει την πραγματική γνώση και τις δεξιότητες των ενηλίκων στον τομέα του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός επιχειρηματικού μοντέλου, να μάθει από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές από τις χώρες εταίρους και να σχεδιάσει μια επιτομή-σύνοψη χρήσιμη για μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Οι ομάδες-στόχοιs

 • Οι ενήλικες, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Οι άνεργοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Οι ενήλικες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηματικά και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο θέμα των επιχειρηματικών μοντέλων.