Vize

Důležitým prvkem jakéhokoliv podnikatelského startu je byznys model, který zejména v dnešní rychle se rozvíjející době plné technologických, ekonomických, tržních a společenských změn, je nezbytným předpokladem pro úspěch každého podniku. Bohužel není mnoho podnikatelů, kteří by si uvědomovali sílu byznys modelů a nevěnují dostatečnou pozornost tomuto stádiu svého podnikání. Odhaduje se, že procento lidí, kteří by chtěli začít podnikat, je v Evropě nadále výrazně nižší, než tomu je v USA nebo Číně (Evropská komise, 2013). Pouze 50 % nově vzniklých podniků v Evropě přežije prvních pět let (EIM Business and Policy Research, 2011). Jeden z častých důvodů, vyjma nedostatečného financování a podpory, je nedostatečně dobře navržený podnikatelský plán nebo orientace na jeden model po příliš dlouhou dobu. Tento fakt znemožňuje, aby se podnik přizpůsobil změnám vyplývajícím z prostředí tržní globalizace. Z tohoto důvodu je důležité, aby si budoucí podnikatelé osvojili přehled a stručný popis jednoduchých a užitečných byznys modelů.Cíle

Projekt ProBM se snaží vytvořit společnou půdu pro výměnu zkušeností a know-how mezi různými typy organizací zapojených do vzdělávání dospělých, podnikání, obchodování a vytvořit tak síť pro mezinárodní spolupráci. Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti podnikání a tím čelí jedné z osmi klíčových kompetencí, tak jak je vymezena v doporučení Rady Evropy č. 2006/962/ES, tj. Smysl pro iniciativu a podnikavost. Cílem projektu je analyzovat aktuální znalosti a dovednosti dospělých v oblasti návrhu a realizace byznys modelů, seznámit je se zkušenostmi a osvědčenými postupy praktikovanými v partnerských zemích. Bude vytvořeno kompendium pro budoucí podnikatele.


 
Cílové skupiny

 • Dospělí, kteří chtějí zahájit obchodní aktivity.

• Nezaměstnaní, kteří by měli zájem o zahájení podnikatelské činnosti.

• Dospělí, kteří již podnikají a mají zájem si rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti byznys modelů.