Hlavním výsledkem bude vytvoření přehledu osvědčených postupů v oblasti navrhování a provádění byznys modelů. Tento přehled bude nejen prezentovat výsledky z analýz případových studií, analýz a průzkumů realizovaných v rámci projektu, ale bude také obsahovat „slovníček“ a „banku cvičení“, vztahující se k praktické aplikaci obchodních modelů.

Questionnaires analysis - individuals EN

OBCHODNI MODELY kompendium