Rezultati projekta bodo vključevali rezultate organizacij na področju izvedbe posameznih aktivnosti na različnih stopnjah izvedbe projekta (npr. priprava, vodenje, diseminacija). Glavni rezultat bo kompendij dobrih praks na področju oblikovanja poslovnih modelov in implementacije. Kompendij bo predstavil rezultate analiz študijskih primerov in vprašalnikov, ki bodo oblikovani v projektu, ter banko besed in vaj s področja oblikovanja in praktične aplikacije poslovnih modelov.

Analiza Študijskih Primerov_Slovenija

 Questionnaires analysis - Individuals EN    

POSLOVNI MODELIi kompendij