Rezultaty projektu „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych” obejmują zarówno rezultaty organizacyjne, dotyczące zaprojektowania poszczególnych zadań na różnych etapach realizacji projektu (np. przygotowanie, zarządzanie, upowszechnianie), jak również rezultaty praktyczne. Głównym rezultatem praktycznym będzie kompendium dobrych praktyk w obszarze modeli biznesowych. Kompendium będzie zawierało analizy studium przypadku oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w projekcie, jak również „bank słów” oraz ćwiczenia związane z praktyczną aplikacją modeli biznesowych.

 Analiza studium przypadku

Wyniki badań kwestionariuszowych EN 

Modele Biznesowe - kompendium