„Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych (ProBM)” jest projektem realizowanym w ramach programu ERASMUS+, ukierunkowanym na wymianę dobrych praktyk i opracowanie kompendium wiedzy dotyczącego modeli biznesowych. Partnerstwo projektu tworzą instytucje z pięciu krajów europejskich (Polska, Włochy, Grecja, Republika Czeska, Słowenia). Projekt będzie realizowany dwa lata, począwszy od września 2016 r.

 

1

 


2