Zasadność

Istotnym elementem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest model biznesowy, który w szczególności w obecnych czasach – czasach zmian technologicznych, ekonomicznych, rynkowych i społecznych – jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. Niestety, nie wszystkie przedsiębiorstwa widzą „siłę” modeli biznesowych i wydaje się, że nie przywiązują zbyt dużej uwagi do tego etapu tworzenia przedsiębiorstwa. Szacuje się, że odsetek osób w Europie, którzy chcieliby otworzyć własny biznes, jest wciąż o wiele niższy niż np. w Stanach Zjednoczonych i Chinach (Komisja Europejska, 2013) i tylko 50% przedsiębiorstw typu start-up pozostaje na rynku przez pierwsze pięć lat istnienia (EIM Business and Policy Research, 2011). Powszechnym powodem takiego stanu rzeczy, oprócz niewystarczających funduszy i wsparcia, jest brak dobrze opracowanego modelu biznesowego lub korzystanie z tego samego modelu przez długi czas, co powoduje, że niemożliwe jest dostosowanie się do zmian nadchodzących z globalnego rynku. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby opracować dla przyszłych przedsiębiorców narzędzie w postaci kompendium wiedzy o modelach biznesowych.

 


Cele

Projekt „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych” ukierunkowany jest na wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy organizacjami europejskimi zajmującymi się kształceniem osób dorosłych. Projekt koncentruje się na edukacji w zakresie przedsiębiorczości, a więc odnosi się do jednej z ośmiu kompetencji kluczowych – „inicjatywy i przedsiębiorczości” – określonych w zaleceniu Rady Europejskiej nr 2006/962/WE. Celem projektu jest analiza aktualnej wiedzy i umiejętności osób dorosłych w zakresie modeli biznesowych, ich projektowania i wdrażania. Ponadto, celem projektu jest wzajemne uczenie się i korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk instytucji partnerskich oraz zaprojektowanie kompendium przydatnego dla przyszłych przedsiębiorców.

 


Grupy docelowe:

 • Osoby dorosłe, które chcą uruchomić własną działalność gospodarczą..

 • Osoby bezrobotne, które byłyby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

 • Osoby dorosłe, które posiadają już własną działalność gospodarczą i chcą poszerzyć wiedzę na temat modeli biznesowych.