Partnerstwo zaproponowało następujące narzędzia w celu upowszechniania projektu:

   • Logo projektu;

   • Strona internetowa projektu;

   • Powiązanie strony internetowej projektu ze stroną organizacji uczestniczącej w realizacji projektu;

   • Publikacja artykułów na temat projektu ProBM

   • Media społeczne (Facebook)

   • Broszura o projekcie

     

     


Planowane są różne wydarzenia w celu upowszechniania projektu:

   • Spotkania kardy organizacji uczestniczącej w realizacji projektu;

   • Konferencje krajowe i międzynarodowe;

   • Spotkania z przedsiębiorcami.