Προτάθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία για τη διάδοση του έργου:


Οι διάφορες εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν για τη διάδοση του έργου:

  • Συνεδριάσεις του προσωπικού.

  • Συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Συνάντηση με επιχειρήσεις.