Η «Κατανόηση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων (ProBM)» αποτελεί ένα Erasmus+ στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας που ασχολείται με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη μιας σύνοψης(επιτομής) των επιχειρηματικών μοντέλων. Το έργο περιλαμβάνει συνεργάτες σε πέντε χώρες. Θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2016 και θα διαρκέσει για δύο χρόνια.

 

1

 


2