W trakcie drugiego spotkania w ramach projektu ERASMUS+ „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” w Fano (Włochy w dniach 10-11 kwietnia 2017 r. partnerzy dyskutowali na temat kompendium, które będzie jednym z końcowych rezultatów projektu. Rozdział teoretyczny kompendium jest praktycznie gotowy. Kompendium będzie zawierało jeszcze dwa rozdziały:

  • Rozdział 2 – rezultaty z przeprowadzonych studiów przypadku (analiza porównawcza wyników uzyskanych w Polsce, Czechach, Słowenii, Włoszech i Grecji); 

  • Rozdział 3 – rezultaty z kwestionariuszy wysłanych do grup docelowych projektu, czyli osób zainteresowanych nabyciem lub pogłębieniem wiedzy na temat modeli biznesowych; 

  • Dodatkowy rozdział – bank słów (związanych z tematyką modeli biznesowych).

     

Rozdział 2 – partnerzy przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe z zastosowaniem metody studium przypadku w 3-5 przedsiębiorstwach (1-2 osoby z firmy). Głównym cele badania będzie uzyskanie wiedzy, czy przedsiębiorstwa opracowują na własne potrzeby modele biznesowe i jakie elementy modeli są dla nich najbardziej istotne. Analiza porównawcza wyników ze wszystkich krajów partnerskich będzie zawierała mocne i słabe strony stosowania modeli biznesowych oraz praktyczne aspekty stosowania tego typu modeli. 

Rozdział 3 – lista wiedzy i umiejętności w zakresie modeli biznesowych będzie postawą do opracowania kwestionariusza skierowanego do grup docelowych. Z tego względu partnerzy muszą przygotować taką listę wiedzy i umiejętności, które są zamieszczone w programach nauczania w ich krajach. Polska lista jest dostępna pod adresem http://businessmodels.eu/index.php/en/news/12-news/64-meeting-in-fano

 

Gorąco zapraszamy przedsiębiorstwa oraz osoby indywidualne do uczestniczenia w projekcie, w szczególności w badaniach kwestionariuszowych dotyczących modeli biznesowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Odpowiem na wszystkie pytania, jakie się pojawią J

 

 Skills knowledge Poland.xlsx

 

    


Czwarte – i ostatnie – spotkanie w ramach projektu „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych (ProBM)” odbyło się dnia 2 lipca...
During the third meeting in Rogaska Slatina (Slovenia), the partners focused on the following works: Analysis of the results from the...
Modele biznesowe - kwestionariusz      Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych (ProBM)               ...
W trakcie drugiego spotkania w ramach projektu ERASMUS+ „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” w Fano (Włochy w dniach 10-11 kwietnia...
 W dniach 3-4 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych”. Spotkanie...