Czwarte – i ostatnie – spotkanie w ramach projektu „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych (ProBM)” odbyło się dnia 2 lipca 2018 roku w Pradze (Republika Czeska).Organizacją przyjmującą była GLAFKA – partner czeski. Było to spotkanie podsumowujące prace wykonane w projekcie w ciągu dwóch ostatnich lat (począwszy od września 2016 roku). 

Partnerzy ostatecznie zaakceptowali główny rezultat projektu – opracowane kompendium zawierające informacje na temat modeli biznesowych. Kompendium zostało opracowane w różnych wersjach językowych: angielskiej, polskiej, włoskiej, słoweńskiej, greckiej i czeskiej. Już w tym momencie kompendium jest dostępne w wersji on-line i może być pobrane w formie pliku pdf ze strony internetowej projektu – zakładka „Outcomeswww.businessmodels.eu

Życzyny miłej lektury J

 

 

 

 

 

 


 

Czwarte – i ostatnie – spotkanie w ramach projektu „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych (ProBM)” odbyło się dnia 2 lipca...
During the third meeting in Rogaska Slatina (Slovenia), the partners focused on the following works: Analysis of the results from the...
Modele biznesowe - kwestionariusz      Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych (ProBM)               ...
W trakcie drugiego spotkania w ramach projektu ERASMUS+ „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” w Fano (Włochy w dniach 10-11 kwietnia...
 W dniach 3-4 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych”. Spotkanie...