W dniach 3-4 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych”. Spotkanie miało miejsce w Radomiu w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

Partnerzy dyskutowali nad istotnymi kwestiami związanymi z projektem. Ponadto, zaprezentowali wyniki badania na temat dostępu do modeli biznesowych w ich krajach. Rezultaty przedstawiono poniżej. 

  • Polska – koordynator przygotował listę publikacji, w których możliwe jest odnalezienie informacji na temat różnych modeli biznesowych. Wiedzę na temat modeli biznesowych można uzyskać na studiach podyplomowych, jak również na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach ekonomia, zarządzanie, finanse.

  • Włochy – wiedzę na temat modeli biznesowych można uzyskać z programów nauczania na poziomie uniwersyteckim. Są również specjalne laboratoria (Contamination Labs), w których można uzyskać informacje na temat modeli biznesowych. W regionie Marche większość firm korzysta z tradycyjnego modelu biznesowego dotyczącego firmy niewielkich rozmiarów, a często firmy rodzinnej. W ostatnich latach jednym z głównych problemów jest zarządzanie zmianą pokoleniową oraz oddzielnie własności od zarządzania. W ciągu ostatnich 3 lat Rząd wdrożył politykę wsparcia dla tworzenia firm typu start-up opartych na osobach posiadających wiedzę na poziomie uniwersyteckim oraz nowych modelach biznesowych. Wiele organizacji wspiera firmy typu start-up oferując im usługi, tutoring oraz doradztwo (również w odniesieniu do modeli biznesowych): inkubatory, stowarzyszenia przemysłowe, uniwersytety, szkoły biznesowe. W większości przypadków szkolenia dotyczące modeli biznesowych są ograniczone do poziomu uniwersyteckiego w formie dodatkowych zajęć oraz prywatnego doradztwa dla firm. W chwili obecnej nie ma możliwości włączenia tematyki modeli biznesowych do kształcenia formalnego. W celu opracowania modeli biznesowych oraz promowania przedsiębiorczości powstały we Włoszech specjalne laboratoria. Oferują one różne usługi (zarządzanie w biznesie, prawa własności, patenty, strategie biznesowe) oraz promują dzielenie się doświadczeniami oraz pomysłami pomiędzy studentami różnych kierunków.

  • Republika Czeska – wiedza na temat modeli biznesowych może być czerpana z programów nauczania na poziomie uniwersyteckim, ale jest to bardzo trudna kwestia, jako że programy nie są ogólnie dostępne, a kadra uniwersytecka nie jest skłonna do dzielenia się materiałami edukacyjnymi.

  • Grecja – podobnie jak w przypadku partnera czeskiego, wiedza na temat modeli biznesowych może być czerpana z programów nauczania na poziomie uniwersyteckim, ale jest to bardzo trudna kwestia, jako że programy nie są ogólnie dostępne.

  • Słowenia – informacje na temat modeli biznesowych mogą być częściowo czerpane z regionalnych izb biznesowych utworzonych w celu wsparcia i doradzania lokalnym małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto, opracowane są materiały edukacyjne na poziomie uniwersyteckim.Czwarte – i ostatnie – spotkanie w ramach projektu „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych (ProBM)” odbyło się dnia 2 lipca...
During the third meeting in Rogaska Slatina (Slovenia), the partners focused on the following works: Analysis of the results from the...
Modele biznesowe - kwestionariusz      Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych (ProBM)               ...
W trakcie drugiego spotkania w ramach projektu ERASMUS+ „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” w Fano (Włochy w dniach 10-11 kwietnia...
 W dniach 3-4 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu „Zrozumienie i Opracowanie Modeli Biznesowych”. Spotkanie...